Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen

Bloemrijke bermen voor bijen en vlinders, nestkasten voor steenuilen, streekeigen beplanting, middeleeuwse karrensporen en grafheuvels zichtbaar en beleefbaar maken? Heeft u ideeën voor een aantrekkelijker landschap rondom Ede (centrum) en Veldhuizen? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Buurt Ede en Veldhuizen op woensdag 26 februari. De informatieavond begint om 20.00 uur in Huis Kernhem aan de Kernhemseweg 7 in Ede. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

Ede Centrum en Veldhuizen heeft een fraai buitengebied en kent een rijke geschiedenis. In de Edese en Ginkelse Heide met de omliggende bossen zijn veel sporen te vinden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In het gebied liggen ook archeologische sporen, zoals grafheuvels, Celtic fields en middeleeuwse karrensporen. Daarnaast is het een fraai landschap met bijzondere plant- en diersoorten. Om deze waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Buurt Ede en Veldhuizen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Ede het project Levend Landschap. In dit proces kunnen bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Erfgoed bewaren
De nalatenschap van de Eerste en Tweede Wereldoorlog in dit gebied bestaat uit een groot aantal objecten en herinneringen, die getuigen van de gebeurtenissen tijdens deze oorlogen. Dit erfgoed is belangrijk om te bewaren en om onderzoek naar te doen, vindt ook de Buurt Ede en Veldhuizen.

Ideeën verzamelen
Tijdens de informatieavond op 26 februari willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de rijke cultuurhistorie rond Ede en Veldhuizen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie. Het kan gaan om een actie om bermen aantrekkelijker te maken voor vlinders en bijen, grafheuvels zichtbaar en beleefbaar maken, vastleggen van verhalen over de Tweede Wereldoorlog, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Ede en Veldhuizen, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag! Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Ede en Veldhuizen nog mooier.

Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.