Wijkwaardebonnen: voor als u een goed idee heeft voor Ede-Oost

Iedereen woont graag in een fijne buurt, waar het veilig, gezellig en groen is. Nu kunnen wij daar als bewoners aan bijdragen. Want als wij een goed initiatief bedenken om onze wijk te verbeteren, kunnen wij daar van de gemeente Ede geld voor krijgen. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat wonen en werken in onze wijk aangenamer wordt. Nu kunnen de bewoners hieraan bijdragen. Want, wanneer een buurtbewoner of –bewoners met een idee komt/komen dat er voor kan zorgen dat wonen en werken in de buurt aangenamer kan maken, is het mogelijk om voor dit idee een financiële bijdrage van de Gemeente te krijgen.

Voorbeelden

Een sport- en/of spelactiviteit voor jongeren uit de buurt, een bloembak op een bepaalde plek in de straat zou een idee kunnen zijn. Of iets metkinderen en kunst in de buurt. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden. Doet u mee? In deze folder leest u welke spelregels er zijnwanneer u een initiatief heeft.En dat zijn er niet veel.

De belangrijkste spelregels

Het is eigenlijk heel simpel. Er zijn drie spelregels:

  • een initiatief moetaltijd ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijk. Het idee moet er toe bijdragen, dat de samenleving in onze buurt er op vooruit gaat)

  • een initiatief komt altijd ten goede aan een grotere groep mensen. Het initiatief mag geen privé-belangen dienen;

  • eventueel beheer en onderhoud moeten van te voren geregeld zijn;

Bij het indienen van een aanvraag wordt altijd contact met u opgenomen. Eventuele vragen kunnen dan besproken worden.

Hoe vraagt u geld voor uw idee aan?

De aanvraag moet u schriftelijk indienen bij de Wijkregiseur van Ede-oost, de heer Rizgar Parlak. Per mail bereikbaar via rizgar.parlak@ede.nl  

In de aanvraag moeten de volgende gegevens staan:

  • naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer;

  • een beschrijving van het initiatief waarvoor u een wijkwaardebon aanvraagt. In deze beschrijving staat wat u wilt organiseren, waar en wanneer u dit wilt doen en op welke manier. Daarnaast is het belangrijk dat u aangeeft waarom u dit initiatief neemt;

  • een overzicht van de geschatte kosten moet meegestuurd worden. Als u bij een andere organisatie ook geld heeft aangevraagd voor dit initiatief, moet u dit melden.