Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Airborne Feelings

De Airborne Luchtlanding herdenking kan bijna 65 jaar na dato, niet meer worden gehouden zonder getuigen van weleer. Ook ‘verdwijnen' de kazernes uit Ede en daarmee een stuk historie. Daarom dit initiatief om aan de herdenking van de Airborne Luchtlanding een bredere vorm te geven die deze gedachte in de toekomst vasthoudt, maar ook een groot aantal bezoekers trekt en hen aan Ede en haar regio bindt.

Airborne Feelings

Airborne Feelings is de verzamelnaam van evenementen en activiteiten die zijn geinspireerd door het authentieke gegeven: Airborne. De inhoud is gerelateerd aan minstens een van de volgende onderwerpen: historie, defensie, natuur, milieu of kunst. Binnen het totale programma zal educatie en interactiviteit worden nagestreefd.

Airborne Feelings wordt gehouden in Ede en/of haar regio rondom de dag van de Airborne dropping. Er is onderlinge afstemming qua programmering en gezamenlijke communicatie.

Locatie

Natuur en kunst kunnen, omdat het twee verschillende dingen zijn nooit hetzelfde zijn. Door middel van kunst drukken we onze opvatting uit van wat de natuur niet is.
Pablo Picasso

Het Weer

meer weer