Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuwsbrief ontvangen?

U bent hier

Buurtvereniging Klaphek


De wijk Klaphek is een buurt waar in 1972 begonnen is met de bouw van betaalbare 5 kamerwoningen. Later werden er ook woningen gebouwd met een ander karakter, soms luxer, meestal kleiner. De straatnamen zijn geïnspireerd op de jacht. De straten die tot de Klaphekwijk in Ede (Gld) behoren zijn:
Artemislaan - Elleboog - Hakselseweg (deels) - Hertespoor - Hoorn - Jachtlaan - Jagermeester - Klaphekweg - Nimrodlaan - Noorder Parallelweg - Sint Hubertus - Spinderweg - Valkenier - Voerakker - Warande - Weidmanlaan - Wildforster
 

Onze vereniging is opgericht in 1977. Via deze site proberen wij buurtbewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de vereniging. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar onze voorzitter, secretaris of webmaster. U krijgt zo snel mogelijk een reactie.

 
Doelstelling van de vereniging
Volgens de statuten: "De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat in de wijk Klaphek in de gemeente Ede (Gld), een en ander opgevat in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van evenementen, het oprichten en in stand houden van de daarvoor benodigde accommodaties alsmede met alle andere daartoe geoorloofde middelen".
 
Oké, een mond vol, maar wat doet de vereniging nu eigenlijk? Kort gezegd: Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bewoners van onze hele wijk op velerlei gebieden. Hierbij denken we aan geluidsoverlast, milieuovertredingen, onveilige verkeerssituaties, de wijk als 30 km-zone inrichten en dergelijke.
Het motto is: "Als u niet mee beslist wordt er over u beslist"
 

Wist u overigens dat bij onze laatste telling is gebleken dat 80% van de bewoners in onze wijk lid is van de buurtvereniging!

Locatie

Groups audience: 
Beter mee-verlegen dan om-verlegen
Nederlands Spreekwoord

Wisselijst

Het Weer

meer weer