Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

U bent hier

Belangenvereniging Ede-Noord

De vereniging heeft tot doel de belangen te behartigen van de aangesloten bewoners in de wijk Ede-Noord. De wijk
beslaat het gebied tussen de N224, de N304 en het bos ten noorden van Ede. Meer hierover kunt u vinden op de pagina "De wijk".

De vereniging is opgericht in 2002 toen de bouw van het crematorium van Ede speelde.
Ondertussen zijn er meer dingen aan de orde in en rond de wijk. Het verkeer op de N224 en N304 wordt drukker en ook in de wijk zal de verkeersdruk gaan toenemen.
Naast het sluipverkeer, dat nu al aanwezig is, zal het verkeer in de wijk ook toenemen door de nieuwbouwplannen van de Gemeente op het terrein aan de Asakkerweg tegenover de ingang van de Algemene Begraafplaats.

Uiteraard hebben ook zaken als veiligheid op straat, milieu, groenvoorziening en dergelijke de aandacht van de vereniging. Het bestuur voert over dit soort zaken overleg met de Gemeente en de Provincie en informeert de leden over de stand van zaken en de vorderingen. Daarom is het belangrijk dat leden zich betrokken voelen en ook actief het bestuur benaderen en aanwezig zijn op informatieavonden van Gemeente of Provincie. 

Of kunst nu voortkomt uit barbaarse grofheid of uit verfijnde gevoelens, zij is volmaakt in vitaal.
Goethe

Het Weer

meer weer