Timorlaan 1999

<p>De sloop en de opbouw van de Timorlaan in een vrij korte periode (april 1999- november 2000). De nieuwbouw heet nu Bandainera op de hoek Timorlaan - Soembalaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <span class="inline left"><img src="/files/images/TIMORLAAN%20AUGUSTUS%201999.jpg" alt="Timorlaan Augustus 1999: Sloop Huizen Timorlaan" title="Timorlaan Augustus 1999: Sloop Huizen Timorlaan" class="image preview" height="395" width="590" /><span class="caption" style="width: 588px"><b>Timorlaan Augustus 1999: </b>Sloop Huizen Timorlaan</span></span> <span class="inline left"><img src="//www.ede-west.nl/files/images/TIMORLAAN%20NOVEMBER%202000.jpg" alt="Timorlaan november 2000: Nieuwbouw hoek Timorlaan- Soembalaan: heet nu Bandainera." title="Timorlaan november 2000: Nieuwbouw hoek Timorlaan- Soembalaan: heet nu Bandainera." class="image preview" height="398" width="590" /><span class="caption" style="width: 588px"><b>Timorlaan november 2000: </b>Nieuwbouw hoek Timorlaan- Soembalaan: heet nu Bandainera.</span></span></p>