Uitnodiging politieke bijeenkomst Ede in de Buurt

Het Netwerk Ede-West/Bospoort organiseert op dinsdag 27 februari in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen een openbare bijeenkomst rond het thema "Ede in de buurt". Centrale onderwerpen zijn financiering van buurtactiviteiten en de rol van buurtorganisaties, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de rol van de buurt bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vertegenwoordigers van 65pluspartij, Burgerbelangen, D66, Evenwicht, Gemeentebelangen, Groenlinks, PvdA en SGP hebben toegezegd aan de bijeenkomst deel te nemen. Overige partijen hebben niet gereageerd.

Vragen voor de discussie

De bestaande financiering van buurtactiviteiten is erg versnipperd en buurtorganisaties worden nauwelijks betrokken bij projecten die met de buurt te maken hebben. Hoe denken de politieke partijen de financiering van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid van de buurt te vereenvoudigen en welke rol zien zij voor buurtorganisaties.

Veel bewoners hechten een groot belang aan het beheer van de openbare ruimte. Er heerst echter ook veel onvrede over het schoonhouden van de straten en het bijhouden van bomen, struiken en plantsoenen. Slechte trottoirs (bv de Bettekamp) worden niet aangepakt en het is onduidelijk wanneer dat wel gaat gebeuren. Bij veel ideeën en verzoeken (bv een extra vuilnisbak) is de eerste reactie afwijzend. Er wordt gestart vanuit het “kan-niet” i.p.v. “kan-wel”. Op klachten en vragen reageren ambtenaren nogal eens pas na een herinnering of een formulier dwangsom. Bewoners en bewonersorganisaties hebben geen inzicht in en overzicht van de status van klachten in de buurt. Wat denken de politieke partijen te gaan doen aan de verbetering van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hoe denken de partijen te kunnen zorgen voor meer transparantie. Welke rol zien zij weggelegd voor buurtorganisaties.

Ede is met de pilot Ede-West in 2017 begonnen om de dienstverlening aan de wijkbewoners in het sociale domein kwalitatief verder te verbeteren, de werkprocessen te vergemakkelijken en de administratieve last terug te dringen. In het algemeen wordt steeds meer verwacht van bewoners.

Wat vinden politieke partijen wat de rol van bewoners en buurtorganisaties is en hoe denken zij dit te stimuleren en te faciliteren?

De bijeenkomst begint om 20.15u en vindt plaats in het Eigen Gebouw op Bettekamp 29.

Deze avond staat op voor iedere actieve / geïnteresseerde bewoner.

 

Over het Netwerk Ede-West/ Bospoort

In het Netwerk Ede-West/Bospoort komen diverse buurtgerichte organisaties samen om ervaringen uit te wisselen en samen te werken rond evenementen zoals de burendag in september. Zo werd al enkele keren gezamenlijk een succesvolle burendag georganiseerd. Ook in 2018 is dit de bedoeling.