"Buurten moeten zelf prioriteiten kunnen stellen".

Op dinsdag 27 februari werd in het Eigen Gebouw de politieke avond “Ede in de Buurt” georganiseerd door Netwerk Ede West / Bospoort. Kandidaat-gemeenteraadsleden van negen Edese politieke partijen waren aanwezig standpunten toe te lichten en te reageren op de vragen van de Edese buurten over de rol en financiering van buurtinitiatieven. Uit de bijeenkomst bleek duidelijk dat veel politieke partijen er voorstander van zijn dat buurten eigen prioriteiten kunnen stellen in inrichting en beheer van de openbare ruimte en andere buurtaangelegenheden. 

De partijen vinden ook dat bewoners en hun buurtorganisaties meer betrokken moet worden bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daarnaast moet de gemeente buurtinitiatieven ondersteunen en financieel mogelijk maken. Een aantal partijen is voor een buurtbudget. Anderen zien meer in een overkoepelende organisatie die de subsidiepot verdeelt. Naast de buurtorganisaties is het ook van belang om incidentele bewonersinitiatieven te steunen. De omgevingswet 2021 biedt de mogelijkheid om de regie bij de bewoners te leggen. Om de samenwerking tussen overheid en buurt te verbeteren wordt er gepleit voor driehoek overleg tussen de buurt, een gemeenteraadslid en de ambtenaar. Het idee van adoptie van buurten door een gemeenteraadslid wordt door meerdere partijen ondersteund.

Bewoners vinden het onderhoud van hun buurt belangrijk, maar er is in de afgelopen jaren fors bezuinigd op het onderhoud en schoonhouden van stoepen, wegen en plantsoenen. De kwaliteitsnormen zijn negatief bijgesteld. Bewoners krijgen de indruk dat de gemeente alleen in actie komt als er geklaagd wordt, maar ook dan reageert de gemeente zelden of heel laat op meldingen en vragen. Vaak gaan bewoners zelf aan de slag.

De gemeenteraadsleden vinden dat de gemeente moet reageren op vragen van bewoners en ook moet luisteren naar hun wensen. Initiatieven van de buurt vinden een warm onthaal bij de politiek. Wegen blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar als burgers zelf het onderhoud van het groen ter hand willen nemen moet dat mogelijk zijn. In De Valk is dat al geregeld.

Een buurtbewoonster merkt op dat zij gestopt is met buurtwerk. Zij voelt zich overvraagd. Extra bakken voor de hondenpoep zijn wel mogelijk maar dan moet ik deze zelf legen en waar laat ik dan het afval? Daarnaast moeten we zelf de boomspiegels onderhouden en zo komt er steeds meer op het bord van de bewoner.

Dan de zorg voor (oudere) bewoners. De politieke partijen zijn voorstander van buurtgerichte zorg waarbij de mantelzorg door familie of buren de eerste keuze moet zijn. Dat geeft samenhang in de buurt. Als mantelzorg niet volstaat is deskundige hulp beschikbaar.

Een buurtbewoner die in de zorg werkt reageert daarop met de ervaring dat er door de bezuinigingen veel te weinig tijd is om goede zorg te geven.

Al met al een geanimeerde avond met nuttige discussies en stof tot nadenken voor bewoners en gemeenteraad.